info@pardus.hr +385-1-4636-930

“If you don’t care about quality, you can meet any other requirement.”

—Gerald Weinberg

Suvremeno organizirani laboratorij primjenjuje razne informacijske i komunikacijske tehnologije (prije svega LIMS – Laboratory Information Management System i PES – Process Execution System) za upravljanje laboratorijskim procesima, sustavno prikupljanje, čuvanje i obradu podataka. LIMS i PES sustavi od iznimne su važnosti za cijelu organizaciju zbog upravljanja svim procesima i odgovora koje pružaju u veoma kratkom vremenu te tako omogućuje pravodobno uočavanje kritičnih parametara.

Primjenom suvremenih informacijskih sustava, kakav je Pardusov eQMS::LIMS, koji objedinjuje funkcionalnosti LIMS i PES sustava, omogućeno je upravljanje i nadzor procesa ispitivanja, praćenje svih kritičnih parametara, uočavanje trendova i opasnosti detekcijom gustoće ponavljanja ispitivanih vrijednosti. Suvremeni laboratorij postaje tako izvorom dragocjenih informacija koje odgovornim osobama olakšavaju donošenje pravodobnih i kvalitetnih odluka na temelju vjerodostojnih informacija.

eQMS::LIMS nudi vrijednosti koje daleko premašuju granice laboratorija. Kao integralna komponenta cjelovitog, i u poslovni sustav uključenog  sustava upravljanja kvalitetom (QM/QC), eQMS::LIMS omogućuje postizanje zacrtanih ciljeva kvalitete ujedno osiguravajući usklađenost s usvojenim normama. Izravna posljedica primjene eQMS::LIMS sustava je smanjenje nesukladnosti i smanjena potreba za korektivnim postupcima uz veću iskoristivost resursa što izravno utječe na smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti.

Primjenom ovog LIMS sustava u industriji uspostavlja se nadzor kritičnih parametara u neprekinutom lancu od dobavljača do kupca. Analizom prikupljenih podataka dobiva se izravni uvid kako u vlastitu proizvodnju tako i u osobine pojedinog dobavljača što omogućuje proaktivno djelovanje u svrhu izbjegavanja mogućih incidenata.

eQMS::LIMS znatno pojednostavljuje uvođenje usvojenih preporuka i standarda, (ISO 17025, ISO 9000, GLP, GMP itd) njihovo kasnije provođenje i praćenje, te povezivanje s drugim IT komponentama u okolini formirajući tako cjeloviti informacijski sustav. Primjenom Pardusovog LIMS sustava uspostavlja se dokaziva sljedivost i osigurava sigurnost kroz potpuni nadzor nad zaprimanjem i praćenjem uzoraka, analitičkim procesima, postupcima određivanja ispravnosti i kvalitete, monitoringa itd. eQMS::LIMS u cijelosti podržava, pa i nadilazi, preporuke koje postavlja GALP te tako podržava najviše standarde sigurnosti i sljedivosti kao nužne pretpostavke vjerodostojnosti ispitnih rezultata.

eQMS::LIMS podržava rad raznorodnih laboratorija — od onih za praćenje zdravstvene ispravnosti (namirnica, voda, predmeta opće uporabe, tla i otpada itd), do potreba industrijskih laboratorija. eQMS::LIMS sustav može biti implementiran bilo kao samostalan sustav bilo da je povezan s drugim informacijskim sustavima u okruženju (ERP, SCM, CRM i tsl) — bili oni unutar organizacije koja implementira eQMS::LIMS ili van nje.

eQMS::LIMS osigurava punu sljedivost pohranjujući vitalne podatke, zapise o postupcima, dokumente, bilješke i izvještaje kao dokaz usklađenosti sa standardima i legislativom. Pardusov LIMS bilježi ne samo podatke o mjerenjima već i sva prateća opažanja, izračune i bilješke.