info@pardus.hr +385-1-4636-930

eQMS::LIMS Mobile dio je porodice eQMS::LIMS proizvoda koji korisnicima ovog LIMS omogućuje prikupljanje i obradu rezultata i na terenu ali i unutar laboratorija omogućujući tako fleksibilniju organizaciju rada i promptniji unos podataka u sustav. eQMS::LIMS Mobile analitičarima u laboratoriju služi kao ELN (Electronic Laboratory Notebook) kojim se bilježe svi podaci koji prate mjerenja i dovode do konačnog rezultata – izračuni, skice, fotodokumentacija, zabilješke itd. Primjenom eQMS::LIMS Mobile sustava omogućeno je:

 • Prikupljanje podataka na terenu i unos in situ mjerenja i opservacija;
 • Razmjena podataka s pozadinskim sustavom – alarmi i obavijesti o označenim događajima;
 • Izdavanje potvrda o uzorkovanju klijentu u trenutku uzorkovanja, na terenu;
 • Automatsko geo-tagiranje lokacija na kojima se obavljaju mjerenja i unos podataka;
 • Skiciranje i foto-dokumentiranje okolnosti na mjestu uzimanja uzoraka;
 • Praćenje tijeka terenskog rada;
 • Dinamička distribucija radnih naloga radnicima na terenu;
 • Izravna komunikacija terenskih radnika i laboratorija;
 • Upravljačke funkcije i analize;
 • eQMS::LIMS podržava prikupljanje podataka putem tablet uređaje (iOS i AndroidiOS) kao i inteligentna pen & paper rješenja koja omogćuju korištenje klasičnih, papirnatih formulara za prikupljanje podataka te izravana prijenos tako prikupljenih podataka u centralni sustav.

eQMS::LIMS Mobile rješenje oslanja se na eQMS::LIMS komunikacijski server koji osigurava sigurnost sustava primjenom:

 • Centralne autentikacije korisnika;
 • Kontrolom pristupa pozadinskoj aplikaciji i podacima;
 • Upravljanje mobilnim korisnicima i njihovim ulogama;
 • Praćenjem aktivnosti korisnika;

Arhitektura eQMS::LIMS komunikacijskog servera za upravljanje mobilnim uređajima (eQMS::LIMS Mobile Management Server):

MMS_772x445