info@pardus.hr +385-1-4636-930

We have a major responsibility to safeguard the health of Croatian citizens, said Tomiek. eQMS::LIMS helps us meet that challenge more productively and more accurately. It provides traceability and instant auditability for timely and precise product recall in case of health emergencies. It also flags concerns and helps us to identify emerging trends.

eQMS::LIMS omogućuje laboratorijima podizanje produktivnosti, smanjenje operativnih troškova i podizanje kvalitete. Arhitektura proizvoda i tehnološka osnovica omogućuju pristup laboratorijskim podacima iz i izvan laboratorija s bilo kojeg uređaja koji ima pristup Internetu. Organizacija kroz ovaj sustav može ostvariti svoje specifične zahtjeve i način organizacije rada (work-flow), integrirati mjerne uređaje, poslovne aplikacije, zadovoljiti zakonom postavljene uvjete i usvojene norme kao što su, na primjer, dobra laboratorijska praksa (GLP — Good Laboratory Practice) ili ISO 17025. Zahvaljujući fleksibilnoj arhitekturi i alatima za konfiguriranje, eQMS::LIMS može se brzo prilagoditi zahtjevima korisnika, odgovoriti budućim potrebama i protegnuti se na druge dijelove organizacije.

Implementacijom informacijskog sustava eQMS::LIMS organizacija ostvaruje sljedeće strateške ciljeve:

 • Uspostavlja potpuni nadzor nad postupcima unutar laboratorija i drugim povezanim procesima
 • Osigurava provođenje usvojenih preporuka i standarda (ISO 17025, GLP, GMP &td)
 • Osigurava se visoka razina zaštite podataka i procesa
 • Osigurava vjerodostojnost provedenih postupaka
 • Omogućuje trenutnu auditabilnost
 • Automatizira rutinske poslove smanjujući time mogućnost pojave grešaka
 • Višejezičnost sučelja, ispitnih i statističkih izvješća
 • Implementirani sustav omogućuje fleksibilnu organizaciju procesa
 • Povećava propusnost laboratorija i značajno smanjuje troškove
 • Ukida se potreba za papirnatim zapisnicima, uputnicama i ostalim papirnatim formularima

Uz navedeno eQMS::LIMS je:

 • Prilagodljiv sadašnjim i budućim potrebama, raste i mijenja se zajedno s organizacijskim potrebama
 • Počiva na općeprihvaćenim industrijskim standardima (XML, Java, Web servisi itd)
 • Pruža visoku razinu dostupnosti
 • Osigurava centralni nadzor i upravljanje
 • Podržava “process to location” princip rada
 • Integrabilan je s drugim sustavima (ERP, SCM, CRM, GIS, mjerna oprema itd)
 • Omogućuje pristup podacima raznorodnim kanalima (smartphone, tablet, drugi sustavi)

eQMS::LIMS usklađen je sa zahtjevima EFSA-e te, između ostalog, sadrži ogranizaciju tipova uzoraka organiziranu prema Foodex podjeli, hijerarhijsku organizaciju i kategorijaciju pokazatelja i metoda kao i sve ostale šifarnike i postupke koji omogućuju automatsko izvještavanje prema EFSA-i - bilo izravno, bilo putem centralne točke za prikupljanje podataka.