info@pardus.hr +385-1-4636-930

eQMS::LIMS

eQMS::LIMS proizvod je tvrtke Pardus d.o.o. i vodeći je regionalni sustav za upravljanje procesima u laboratoriju i integraciju analitičkih podataka s drugim sustavima u svrhu cjelovitog nadzora nad opasnostima i upravljanja rizicima bilo u industriji bilo u tijelima zaduženim za nadzor određenih područja (sanitarna inspekcija, zavodi za javno zdravstvo i tsl). Osim u spomenutim područjima Pardusov se eQMS::LIMS zajedno s eQMS::DNA sustavom (identifikacija osoba putem DNK profila) uspješno koristi i u forenzičkim laboratorijima kao sustav za upravljanje pojedinim predmetima (case management system). Pardus kontinuirano razvija i unaprjeđuje eQMS::LIMS i fokusiran je na razvoj sustava koji će najbolje odgovoriti potrebama naših korisnika. Misija nam je našim klijentima omogućiti pristup najboljem znanju i tehnologiji, kao i iskustvima stečenim u izgradnji složenih informacijskih sustava u zemlji i inozemstvu. Težimo prenijeti svoja znanja i iskustva na naše klijente te na taj način, primjenom vrhunske tehnologije, osigurati uspjeh započetih pothvata.

Za uspješnu implementaciju LIMS sustava nije dovoljan samo odličan proizvod kakav je eQMS::LIMS već i specifična znanja i iskustvo implementatora u radu s laboratorijima, integraciji s drugim informacijskim sustavima, poznavanje osobitosti rada laboratorija i laboratorijskih procesa te poznavanje zakonodavnog i normativnog okvira u kojem laboratoriji djeluju. Pardusovo osoblje ima više od 50 čovjek/godina iskustva u ovom području te dovoljno kompetencija za uspješnu implementaciju LIMS sustava i u najzahtjevnijim sredinama. Pardus svojim klijentima nudi podršku tijekom cjelokupnog životnog ciklusa sustava - od uvođenja, parametrizacije i školovanja do podrške u eksploataciji i stalnog unaprjeđenja sustava koje se temelji na kontinuiranoj interakciji s našim klijentima.

Pardus

Pardus je predan u svom djelovanju i podršci IT potrebama svojih klijenata kako danas tako i u budućnosti. Zahvaljujući fleksibilnoj arhitekturi naša se rješenja lako i brzo prilagođuju specifičnim potrebama klijenata te se brzo prilagođuju dinamičnim poslovnim potrebama i za vrijeme eksploatacije implementiranih sustava. Osoblje Pardusa ima dugogodišnje iskustvo u dizajnu, izradi i uvođenju najsložnijih informacijskih sustava, pružanju savjetodavnih usluga iz područja informacijskih tehnologija, te prijenosu znanja na naše korisnike. Zahvaljujući bogatom iskustvu, u mogućnosti smo pružiti niz usluga — od dizajna i implementacije informacijskih sustava, njihova uvođenja do potpune podrške tijekom cijelog životnog ciklusa.

Naše dugogodišnje iskustvo, ukupno poznavanje potreba industrije, upravljanja projektima te tehnička stručnost pružili su našim korisnicima dalekosežna rješenja koja im donose nova znanja i podižu konkurentnost.

Način rada

Na svakom projektu nastojimo stvoriti ozračje uspješnosti, optimizma i održivosti pri čemu se kao politika tvrtke provodi:

  • Angažman stalne ekipe za cijelog životnog vijeka projekta.
  • Stvaranje integrirane ekipe od osoblja klijenta i našeg tima na svim razinama.
  • Provjerena metodologija koja ističe razumijevanje poslovnih potreba, vlasništvo korisnika nad razvijenim rješenjem, te postupan i iterativan razvojni pristup.

Za usluge cjelovitog razvoja primjenjujemo metodologiju koja se sastoji od četiri faze: procjene, projektiranja, razvoja i uspostave. Faze procjene i projektiranja podrazumijevaju široku suradnju s krajnjim korisnicima i naručiteljevom tehničkom ekipom, pri čemu se radi upoznavanja, definiranja i dokumentiranja poslovnih potreba te lakšeg zacrtavanja novog okružja primjenjuju radionice i tehnike agilnog programiranja.