info@pardus.hr +385-1-4636-930

Without the new system (eQMS::LIMS), said Tomiek, there is no way that we could meet the new European Union (EU) Directive that requires all food sold and manufactured in the EU to be safe and fully traceable from ‘farm to fork.’ Our county would have been shut out of that huge economic opportunity.

Izgradnja sustava potpune i dokazive sljedivosti koji bi povezao sve sudionike u proizvodnom lancu od proizvođača sirovina, preko prijevoznika i proizvođača finalnog proizvoda, pa sve do veleprodajnih i maloprodajnih centara postaje imperativ. Ovako povezan sustav nije moguće ostvariti bez integracije svih sudionika povezivanjem poslovnih procesa — od ugovaranja i nabave preko proizvodnje i održavanja do distribucije i prodaje. Neki od razloga za uvođenje eQMS::LIMS sustava mogu se sažeti u sljedećim njegovim osobinama kojima se ostvaruje prevencija rizika i zaštita investicije:

 • Primjemom ovog sustava organizacija osigurava primjenu prihvaćenih standarda i usklađenost sa zakonodavstvom
 • Osigurava usklađenost postupaka s normama (sukladno ISO 17025, GLP, GMP, GAMP)
 • Omogućuje provođenje ISO 17025 audita bez papira, izravnim uvidom u eQMS::LIMS sustav
 • Omogućuje povezivanje sa svom mjernom opremom laboratorija
 • Omogućuje transparentno, dvosmjerno povezivanje s ERP sustavima (SAP na primjer)
 • Osigurava transparentnu / dvosmjernu komunikaciju sa središnjim sustavom sanitarne inspekcije i granične sanitrne inspekcije RH (SISSI)
 • eQMS::LIMS omogućuje rad, prikupljanje podataka i unos u središnju sustav putem mobilnih uređaja
 • Sustav omogućuje praćenje ostvarenja ugovorenih uvjeta dobavljača
 • eQMS::LIMS uvodi dokazivu sljedivost i omogućuje sigurnost laboratorijskih i proizvodnih procesa
 • Osigurava sigurnost podataka (sukladno preporukama FDA 21 CFR Part 11)
 • Omogućuje trenutnu auditabilnost svih događaja

eQMS::LIMS optimizira procese, podiže produktivnosti, smanjuje troškove i podiže ukupnu kvalitetu.

Povezivanje

Povezivanjem poslovnih procesa svih zainteresiranih strana izgrađuje se funkcionalni okvir za uspostavu transparentne i dokazive sljedivositi. Sustav sljedivosti zahtjeva mehanizme i alate koji osiguravaju provođenje i praćenje usvojenih standarda i preporuka te odgovarajućeg zakonodavnog okvira.

Sljedivost

eQMS::LIMS pruža mehanizme za osiguranje dokazive sljedivosti i usklađenosti organizacije s nacionalnim i internacionalnim zakonodavstvom, normama i preporukama uključujući GMP, GLP, HACCP i CFR 21 Part 11 itd.

Laboratorij

Proizvođači teško mogu postići temeljni cilj, a to je proizvodnja sigurnog i kvalitetnog proizvoda, bez suvremenog i dobro organiziranog laboratorija povezanog s ostakom organizacije.

Troškovi

Sustavno prikupljani i obrađeni laboratorijski podaci smanjuju rizike vezene uz proizvodnju, omogućuju optimiranje i nabave i proizvodnje čime se izravno utječe na smanjenje troškova.