info@pardus.hr +385-1-4636-930

All risks and threats discovered by us (Zavod) are instantly made available to the public through our web portal. We were never able to be this responsive with the old system, said Tomiek.

Sustav u potpunosti prati tok rada laboratorija pri određivanju ispravnosti i/ili kvalitete ispitivanih uzoraka ne namećući pri tome određenu organizaciju laboratorija, već se prilagođuje potrebama organizacije. Zahvaljujući komponentnoj arhitekturi i parametriziranosti, eQMS::LIMS s lakoćom se može aplicirati u svim situacijama koje zahtijevaju praćenje ispravnosti, kvalitete i kontrolu usklađenosti. Područja moguće primjene su u zavodima za javna zdravstva, prehrambenoj  i farmaceutskoj industriji, dijagnostičkim odjelima klinika itd. eQMS::LIMSarhitekturaomogućuje organiziranje posla sukladno organizacijskim potrebama tvrtke, praćenje i nadzor nad tokom procesa te interoperabilnost s drugim sustavima u okruženju.

Cjeline eQMS::LIMS sustava

 • Zaprimanje uzoraka

  Proces započinje unosom podataka o uzorku pri čemu evidencija uzorka može biti bilo centralizirana bilo distribuirana po više organizacijskih jedinica. Uzorci mogu biti praćeni bilo pojedinačno bilo po grupama povezanih uzoraka. Pri unosu podataka o uzorku analitički se protokol može odrediti na nekoliko načina: temeljem klasifikacije uzorka, primjenom predložaka ili ugovora te na koncu, pojedine je parametre moguće mijenjati i ručno. Analitički parametri mogu biti kvantitativni ili kvalitativni te sadrže sve relevantne podatke kao što su metoda, mjerna jedinica, granice detekcije, mjerna nesigurnost itd. Parametri mjerenja organizirani su tako da omogućuju bilo ocjenjivanje sukladnosti uzorka bilo određivanje njegove kvalitete.
 • Praćenje procesa

  Puštanjem predmeta u rad on će se pojaviti na radnim listama laboratorija uključenih u analizu pojedinog uzorka. Kada je pojedini laboratorij spreman za početak postupka to će označiti odgovarajućom akcijom. U svakom trenutku za svaki je uzorak moguće ustanoviti u kojoj se fazi nalazi: je li postupak započeo, koja su mjerenja dovršena, a koja ne, je li izvještaj o ispitivanju ispisan itd.
 • Obrada

  U laboratoriju koji obrađuje pojedine uzorke posao je moguće dodjeljivati samo onim analitičarima koji su ovlašteni za rad pojedinim metodama ili ostaviti mogućnost da analitičari sami dohvaćaju postupke će obaviti. Unos rezultata može se obaviti ručno ili povezivanjem s mjernim uređajima. Ocjenjivanje pojedinih mjerenja moguće je obaviti kako pojedinačno od strane analitičara tako i automatski po unosu rezultata -- ovisno o preferencijama pojedine organizacije. Proces rada može biti konfiguriran tako da se mišljenja o ispravnosti / kvaliteti uzorka unose u svakom laboratoriju posebno, samo za cijeli uzorak ili oboje. Nakon što svi laboratoriji obave svoj dio posla, predmet se pojavljuje na listi uzoraka spremnih za konačnu ovjeru gdje ovlaštena osoba unosi konačno mišljenje ili samo svojim potpisom ovjerava cijeli postupak.
 • Povezivanje s mjernim uređajima

  Putem posebne komponente moguće je eQMS::LIMS povezati sa svim mjernim uređajima unutar organizacije bez obzira na proizvođača i tip uređaja. Automatskim preuzimanjem rezultata eliminiraju se greške do kojih može doći prilikom prepisivanja rezultata mjerenja.
 • Razmjena podataka s drugim sustavima

  Integracija eQMS::LIMS sustava s informacijskim sustavima u okruženju obavlja se web servisima. Drugi sustav pristupa eQMS::LIMS poslužitelju koji eksponira web servise kroz enkriptirani VPN (virtual private network) komunikacijski kanal. Preko komunikacijskog servera drugi informacijski sustavi mogu brzo i jednostavno, na siguran način, dobivati relevantne podatke, izrađivati vlastite izvještaje i statističke preglede, razmjenjivati podatke s eQMS::LIMS sustavom itd
 • Kalkulator i izračuni

  Jedna od ključnih komponenti eQMS::LIMS sustava je konfigurabilni kalkulator koji omogućuje definiranje izračuna na temelju unesenih, prihvaćenih (iz mjerne opreme ili drugih sustava) ili već postojećih rezultata. Kalkulator se može koristiti u bilo kojoj komponenti LIMS sutava npr. kao računska postupak koji se iskazuje kao rezultat na temelju izračuna prethodno izmjerenih vrijednosti, kao postupak koji određuje MDK vrijednosti drugih mjerenja, kao mehanizam za izračun mjerne nesigurnosti ili kao mehanizam za statističku obradu. eQMS::LIMS kalkulator može se koristiti za izračune unutar ispitivanja jednog uzorka ili za izračune koji obuhvaćaju više različitih uzoraka. ELN-basic kod
 • Mišljenja, certifikati itd

  Za potpisane predmete automatski se generiraju izvješća, certifikati ili drugi potrebni izlazni dokumenti, kako u obliku XML dokumenata, tako i u PDF formatu. Generirani dokumenti mogu se ispisati jedan po jedan ili u grupama, na mjestu nastanka ili na središnjoj lokaciji pri čemu je svaki ispis dokumenta registriran.
 • Statistika

  Sustav sadrži skup standardnih statističkih izvješća, i omogućuje lako konfiguriranje novih. Definiranje novih izvješća moguće je kroz aplikaciju, ali je isto tako moguće nekim od standardnih data mining / data warehousing alata.
 • Sigurnost i sljedivost

  Sustavu mogu pristupiti samo registrirani korisnici čije se uloge u sustavu definiraju kroz eQMS::LIMS i tzv. role based mehanizam. Autentikacija se može obavljati bilo samostalno bilo u sprezi s vanjskim Identity Management sustavom. Svaka se akcija u eQMS::LIMS sustavu bilježi s vremenom obavljanja i svim detaljima potrebnim za rekonstrukciju akcije.

Arhitektura eQMS::LIMS sustava

eQMS_LIMS_Architecture