info@pardus.hr +385-1-4636-930

Primjena eQMS::LIMS sustava u industriji

Industrijski LIMS neizostavna je sastavnica cjelovitog sustava upravljanja kvalitetom koji se, između ostalog, sastoji i od sljedećih komponenti: informacijski sustav upravljanja procesima (PIMS - Process Information Management System), sustav upravljanja proizvodnjom (MES - Manufacturing Execution System) i sustav za upravljanje resursima (ERP - Enterprise Resource Planning). Ovi sustavi omogućuju kontinuirano praćanje i kontrolu proizvodnih procesa, gdje je LIMS sustav koji pohranjuje podatke o kvaliteti proizvoda, djeluje kao poveznica između ostalih sustava i ključna je komponenta osiguranje kvalitete proizvoda i sigurnosti proizvodnje. eQMS::LIMS uključuje XML web servise koji omogućuju transparentnu komunikaciju između poslovnih i laboratorijskih sustava omogućujući uvid u ključne podatke kroz cijelu organizaciju.

U proizvodnji, rezultati analitičkih postupaka određuje "tko", "što", "kada", "gdje" i "kako" obavlja pojedine postupke proizvodnog procesa. eQMS::LIMS - "kičma" analitičkog laboratorija - osigurava kvanitativne i kvalitativne podatke za naprednu kontrolu kvalitete. Kako bi se osigurala pravodobna reakcija i osigurala kontrola kvalitete u stvarnom vremenu ("real time quality control") neophodna je integracija laboratorijskih podataka s drugim sustavima (ERP, PIMS, MES) u stvarnom vremenu kako bi se kritične informacije pravodobno isporučile odgovarajućim osobama ovisno o njihovim ulogama, odgovornostima i poziciji. Zahvaljujući SOA arhitekturi eQMS::LIMS s lakoćom se povezuje s drugim sustavima osiguravajući dvosmjenru razmjenu informacija. eQMS::LIMS upravljačke funkcije osiguravaju vidljivost kritičnih pokazatelja omogućujući tako bržu i informiranu reakciju.

Laboratorij u industriji zauzima ključnu ulogu u osiguranju ispravnosti i kvalitete proizvoda. Sustavno prikupljani i obrađeni laboratorijski podaci smanjuju rizike vezene uz proizvodnju, omogućuju optimiranje nabave i proizvodnje te time smanjenje troškova. Industrijski laboratorij uređen sukladno normi ISO 17025 koji ispituje uzorke akreditiranim metodama i koristi eQMS::LIMS za upravljanje procesima osigurava sukladnost s propisima te trenutnu dostupnost svih kritičnih podataka. Tako organizirani laboratorij legitimira tvrtku kao proizvođača koji izdaje vjerodostojna i međunarodno priznata izvješća o ispitivanju. Nezaobilaznu ulogu u implementaciji normi i standarda ima eQMS::LIMS koji osigurava kontrolirano provođenje dobre laboratorijske prakse, procesa i propisanih postupaka.

Uspostava sustava potpune sljedivosti — od dobavljača do krajnjeg potrošača — izazov je za stručnjake koji se bave ovom tematikom. Kvalitetno izgrađen i postavljen sustav sljedivosti povezan je s ostalim komponentama cjelokupnog sustava organizacije te tako ne samo da osigurava bolju kontrolu rizika pravodobnim uočavanjem opasnosti već uz to omogućuje djelotvorno upravljanje kvalitetom proizvoda. Kvalitetna uspostava i implementacija sustava sljedivosti značajno smanjuje posljedice mogućih incidenata.

eQMS::LIMS sustav neizostavna je komponenta sustav sljedivosti koji zahtjeva mehanizme i alate koji osiguravaju provođenje i praćenje zakonskih obaveza te usvojenih normi i preporuka. Svoju primjenu eQMS::LIMS pronalazi u mnogim situacijama od laboratorija zavoda za javno zdravstvo (u službi za zdravstvenu ekologiju na primjer), pa do industrije (prehrambene, kemijske, farmaceutske itd) u ulozi neizostavnog alata za kontrolu i osiguranje kvalitete.

eQMS::LIMS primjena

 • Neovisni ispitni laboratoriji
 • Farmaceutska industrija
 • Prehrambena industrija
 • Maloprodajni trgovački lanci
 • Naftna i petrokemijska industrija
 • Kemijska industrija
 • Sanitarna inspekcija
 • Fitosanitarna inspekcija
 • Zavodi za javno zdravstvo
 • Veterinarska inspekcija
 • Veterinarski laboratorij
 • Fitosanitarni laboratorij
 • Sustavi za monitoring
 • Vodovodi i odvodnja
 • Forenzički laboratoriji
 • Agencije za hranu
 • Istraživački laboratoriji
 • itd.